Expedicions Pedagògiques

Des del curs 2017-2018, la Fundació Princesa de Girona promou les Expedicions Pedagògiques, adreçades a docents de tot Espanya, amb un doble objectiu: donar a conèixer les millors pràctiques d'emprenedoria educativa, per tal que esdevinguin una font d’inspiració per a altres centres, i fomentar la consolidació d’una xarxa espanyola de líders en innovació educativa compromesos amb la transformació del sistema. 

Els viatges pedagògics reuneixen un màxim de trenta docents procedents de diferents comunitats autònomes, a excepció dels pertanyents a la mateixa comunitat autònoma on tindrà lloc cada Expedició. Fins ara s'han realitzat tres expedicions pedagògiques. La primera a Andalusia, la segona al País Basc, la tercera a Galícia i la quarta s'ha celebrat a la Comunitat Valenciana (febrer 2020). En aquesta experiència es visiten alguns dels models més interessants i es presenten experiències transformadores de centres de diferents nivells educatius (educació infantil, primària i secundària).

El programa és una invitació a viure experiències en directe, conèixer nous mètodes i dialogar amb el professorat i amb els alumnes per recopilar les idees més interessants i estudiar-ne l’aplicabilitat. Així mateix, inclou tallers i espais de debat i reflexió amb agents de canvi externs al context educatiu. En definitiva, és un viatge per fer una autèntica immersió en el treball del talent emprenedor a l’aula.

GALERIA D'IMATGES
Edició 2020 - Comunitat Valenciana
Edició 2019 - Galícia
Edició 2018 - País Basc
Edició 2017 - Andalusia 

 

Copyright © 2021 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org