Premi Escola de l’Any

El guardó reconeix a centres escolars compromesos amb el desenvolupament del talent i la innovació educativa a favor d'una societat més justa i un món millor.

La Fundació Princesa de Girona otorga el Premi Escola de l'Any dirigit a centres escolars d'Espanya compromesos amb el desenvolupament del talent i la innovació educativa a favor d'una societat més justa i un món millor. Amb aquest reconeixement, la FPdGi vol recompensar l'esforç dels docents que aposten per la innovació educativa en els seus centres. L'últim centre reconegut ha estat el CRA Mestra Clara Torres de Galícia. 

Amb aquest reconeixement, la Fundació Princesa de Girona ajuda a difondre la tasca de l'escola premiada per donar a conèixer el seu projecte a tota la societat espanyola. El premi també esta acompanyat d'un pla de formació i experiències en innovació educativa desenvolupat per la Fundació. 

Centres reconeguts
A més del CRA Mestra Clara Torres de Galícia, el Premi Escola de l'Any va reconèixer en la seva primera edició al CEIP Andalusia pel seu compromís amb la innovació docent i l'aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu. En la segona edició es va premiar a «Escuelas Profesionales Sagrada Família de Écija- Fundación Peñaflor» per «viure i assumir, en totes les etapes educatives, la cultura emprenedora en les seves dimensions social, empresarial, cultural i educativa, amb metodologies i projectes específics que apostin per la innovació adaptada a la singularitat dels seus alumnes». 

Per presentar-se al premi, caldrà que els centres educatius, públics o privats, comptin amb una antiguitat superior als 5 anys i desenvolupin la seva activitat en una o diverses etapes (infantil, primària, secundària, batxillerat i / o cicles formatius). El jurat, format per membres del Consell Assessor de la Fundació i experts externs en matèria educativa, tindrà en compte diversos criteris per a determinar l'escola guanyadora:

  1. EXEMPLARITAT. Es valorarà que el centre tingui la capacitat per mobilitzar a altres centres educatius i pugui demostrar la permanència en el temps dels seus projectes i la seva viabilitat futura. També es tindran en compte els seus valors i comportament ètic.

  2. DIFERENCIACIÓ. Es premiarà que el centre enfoqui de manera clara i ferma la seva missió educativa desenvolupant projectes singulars, replicables i sostenibles en el temps que potenciïn el talent dels seus alumnes a través del foment de l'autonomia, la cooperació i el treball en equip, la creativitat i innovació i el lideratge transformador.

  3. IMPACTE. Es tindrà en compte que el centre aporti metodologies sostenibles i transformadores adequades als reptes dels seus alumnes i que treballi conjuntament amb altres escoles i entitats.

  4. EXCEL·LÈNCIA EDUCATIVA. Es valorarà la millora contínua i la transparència.

  5. INNOVACIÓ EDUCATIVA. Es puntuarà que el centre contribueixi a que es desenvolupin eficaçment projectes innovadors que contribueixin a l'aprenentatge del seu alumnat i al desenvolupament professional del seu professorat.

 

 

Copyright © 2021 Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org